Naast berekeningen op het gebied van wegverkeerslawaai zoals aangegeven in de paragraaf 'lawaaibestrijding', wordt onderzoek gedaan naar brongeluid bij wegverkeerslawaai. Dit gebeurt meestal om de akoestische eigenschappen van wegdekken in relatie tot het wegverkeer vast te stellen. Hiervoor staan twee methoden ter beschikking, die naast en met elkaar gebruikt worden.

Bij de SPB-methode (Statistical Pass By) worden metingen uitgevoerd van de geluidimmissies die nabij de weg ontstaan ten gevolge van passerend wegverkeer. In de methode zijn diverse voorwaarden ingebouwd om zo nauwkeurig mogelijke resultaten te krijgen van de geluidemissie van motorvoertuigen op het betreffende wegdek. Zo worden eisen gesteld aan de gebruikte apparatuur, maar ook aan de te meten voertuigaantallen om een zo goed mogelijke benadering van de geluidemissies van standaard voertuigpassages te krijgen. Omdat deze methode op slechts een of enkele plaatsen langs dezelfde weg wordt uitgevoerd, hebben de resultaten slechts betrekking op zeer kleine delen van de gehele weglengte en is het ongewis hoe de andere wegdelen zich in akoestische zin gedragen.

SPB opstellingkopie

Daarom is er naast de SPB-methode de CPX-methode (Close Proximity Method), waarbij met behulp van een speciaal meetvoertuig de geluidproduktie van gestandaardiseerde banden op het betreffende wegdek worden gemeten in een kontinumeting over grote tot zeer grote weglengten. Wij voeren deze metingen uit met een zelf ontwikkeld meetvoertuig, de CPX-trailer. Zie ook het hoofdstuk 'CPX-trailer' (onder 'ambachtelijke techniek').

rgm-rijdend-1

 

e-max.it, posizionamento sui motori