Temperatuur, relatieve vochtigheid en zuiverheid van de binnenlucht zijn in hoge mate bepalend voor de kwaliteit van het binnenklimaat in ‘bewoonde gebouwen’ zoals woningen, scholen en werkomgevingen. Bij bouwfysisch advies van konstruktiedetaillering en materiaalgebruik in nieuwbouwsituaties wordt gebruik gemaakt bouwfysische en bouwkundige grondbeginselen en van de ervaring die gedurende meerdere decennia is opgedaan in het onderzoek van vochtproblemen in bestaande situaties. Deze adviezen worden ondersteund door berekeningen van warmte- en vochttransporten en onder andere koudebrugberekeningen. Met een koudebrugberekening wordt de temperatuurverdeling van een konstruktiedetail onder winterse omstandigheden berekend. Van deze of te wijzigen uitwendige scheidingskonstrukties worden temperatuur- en dampspanningsberekeningen gemaakt om te bekijken of er gevaar bestaat voor het ontstaan van inwendige kondensatie of oppervlakkondensatie.
Onderstaande figuur links toont een doorsnede door een konstruktie en de figuur rechts toont de temperatuurlijnen in de koudebrugberekening.

 

 

    nieuwbouw_groot_001          nieuwbouw-berekening

 

Het vaststellen van de ventilatietechnische eisen in woon- en verblijfsruimten in nieuwbouw behoort ook tot onze werkzaamheden. Ontwerp van technische installaties wordt door derden gedaan.

 

e-max.it, posizionamento sui motori