Vochtproblemen uiten zich vaak in zichtbare vochtplekken op de binnenzijde van de gevels of binnenwanden. Uiteindelijk ontstaan op deze plaatsen vaak schimmels. Het wonen en werken in ruimten met vocht en schimmelplekken heeft een schadelijk effekt op de gezondheid. In die gevallen is het nodig de oorzaak te onderzoeken en het probleem te verhelpen.

Bij onderzoek naar de oorzaak van vochtproblemen in gebouwkonstrukties wordt in eerste instantie een analyse gemaakt op basis van de zichtbare schade, de geschiedenis van het gebouw en het ontstaan van het probleem.
Metingen van de mogelijk van invloed zijnde grootheden zoals temperatuur, luchtvochtigheid en materiaalvochtigheid, geven vervolgens vaak meer inzicht.

Tot zover is het onderzoek nog non-destruktief, maar het kan desondanks al voldoende informatie geven over de oorzaak en de mogelijke oplossing van het probleem. In veel gevallen is echter nader onderzoek nodig, zoals endoskopisch onderzoek in holle delen van een konstruktie of monstername voor bepaling van het vochtgehalte.

Bij endoskopisch onderzoek wordt een 12 mm dik gat geboord in de konstruktie, zodat met de endoskoop in de spouw of holte kan worden gekeken. Bij monstername worden kleine gaten in de konstruktie geboord en wordt het boorgruis (monster) opgevangen voor onderzoek.

Vooral in bij de huidige bouwwijze met volledig geisoleerde gevels zonder holten, kan endoskopisch onderzoek niet altijd de gewenste informatie over de konstruktie-opbouw leveren en is destruktief onderzoek noodzakelijk.

 

e-max.it, posizionamento sui motori