De warmte- en vochthuishouding in gebouwen kan op twee manieren worden benaderd: in nieuwbouwsituaties, waarbij een goed binnenklimaat en bouwfysisch verantwoorde gebouwkonstrukties worden gerealiseerd, of in bestaande situaties, waarbij sprake is van schade door een ongezond binnenklimaat of ondeugdelijke gebouwkonstrukties.

e-max.it, posizionamento sui motori