Lawaaibestrijding kan betrekking hebben op diverse geluidbronnen in gebouwen of externe geluidbronnen, zoals, wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai, vliegverkeerslawaai en industrielawaai. Tot industrielawaai worden lawaaimakers gerekend zoals bijvoorbeeld metaal- en houtverwerkende bedrijven, maar ook bijvorbeeld horeca of supermarkten met laad- en losfaciliteiten. Onderzoek en advies vindt plaats met berekeningen, metingen of een kombinatie van beide. Vaak wordt dergelijk onderzoek uitgevoerd bij vergunningaanvragen in het kader van de Wet Geluidhinder of de Wet Milieubeheer, maar ook vaker naar aanleiding van klachten van omwonenden van een milieuwetplichtige inrichting. Een afzonderlijke werkwijze wordt gevolgd bij onderzoek naar bestrijding van wegverkeerslawaai.

Zie ook het werkgebied 'wegverkeerslawaai'.

e-max.it, posizionamento sui motori