Voor nieuwbouwplannen waarin woonfunkties worden gerealiseerd, zijn in het Bouwbesluit eisen gesteld aan de geluidwering tussen andere gebruiksfunkties en woonfunkties, tussen verschillende woonfunkties en binnen woonfunkties.
De lucht- en kontaktgeluidisolatie moet voldoen aan de eisen. Verder zijn eisen gesteld aan het maximaal toelaatbare installatiegeluid in een woonfunktie.
Een beoordeling en toetsing van de interne geluidwering vindt binnen ons buro in eerste instantie plaats op basis van de praktijkrichtlijn NPR 5070. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van onze jarenlange praktijkervaring en meetervaring op dit gebied.
De beoordeling van een bouwplan is opgesplitst in de diverse (konstruktie-) onderdelen die direkt of indirekt van invloed zijn op de geluidisolatie. Hoewel de onderdelen afzonderlijk worden behandeld, vindt de beoordeling zodanig plaats dat met de kombinatie van de onderdelen en konstrukties wordt voldaan aan de eisen uit het Bouwbesluit.

Voor bouwplannen die gebouwd worden met Woningborggarantie en dergelijke, wordt een meer uitgebreide beoordeling uitgevoerd. Onder andere de eisen aan het maximaal toelaatbare installatiegeluid zijn binnen de garantiebepalingen strenger dan in het Bouwbesluit.

 

e-max.it, posizionamento sui motori