In het Bouwbesluit worden eisen gesteld aan de minimaal aanwezige absorptie in aan woonfunkties grenzende besloten gemeenschappelijke verkeersruimten. Het doel hiervan is de geluidhinder in appartementen als gevolg van galm in aangrenzende gangen trappenhuizen of besloten galerijen te beperken. De praktijk wijst uit dat indien er geen geluidsabsorberende maatregelen zouden worden getroffen, het galmeffekt uitnodigt tot het maken van extra lawaai in deze verkeersruimten.

In overleg met de opdrachtgever wordt bepaald welke delen van de gemeenschappelijke verkeersruimten absorberend uitgevoerd worden en er worden materiaalvoorstellen besproken. In de rapportage voor de bouwaanvraag wordt op basis van de materiaalkeuze en plaats, met een berekening aangetoond dat aan de Bouwbesluiteisen voldaan wordt.

 

e-max.it, posizionamento sui motori