Gebruiksfunkties waar mensen gedurende langere tijd moeten verblijven, zoals woonfunkties, kantoorfunkties en logiesfunkties moeten voorzien zijn van voldoende daglichtopeningen.

In het Bouwbesluit worden eisen gesteld aan de minimaal aanwezige equivalente daglichtoppervlakte in verblijfsruimten en –gebieden. De equivalente daglichtoppervlakte wordt berekend volgens NEN 2057.

 

e-max.it, posizionamento sui motori