bouwfysika en akoestiek

Onze werkzaamheden omvatten bouwfysisch en akoestisch onderzoek en advies en ambachtelijke techniek. Onderstaand een korte samenvatting en verder op deze website in stappen en met illustraties uitgebreidere omschrijvingen van onze werkzaamheden.

Bouwfysika heeft betrekking op alle fysische aspekten in de bouw. Hoewel akoestiek strikt genomen onderdeel uitmaakt van de bouwfysika wordt dit onderdeel meestal apart genoemd in de omschrijving 'Bouwfysika en akoestiek'. Akoestiek heeft bij ons niet enkel betrekking op het bouwen, maar ook op lawaaibestrijding in bredere zin. Zo onderscheiden wij binnen ons onderzoek- en advieswerk op het gebied van bouwfysika en akoestiek in hoofdzaak de volgende werkgebieden: