Adviesburo Jos Reubsaet

Vanaf september 2019 worden de aktiviteiten van Adviesburo Jos Reubsaet geleidelijk afgebouwd. Met uitzondering van de ambachterlijke techniek, worden de meeste advieswerkzaamheden overgenomen door het door Loes Reubsaet opgerichte buro 'Acht Advies' (www.acht-advies.nl). De lopende werken worden gewoon afgehandeld en voor bestaande relaties kunnen ook nog werken uitgevoerd worden door Adviesburo Jos Reubsaet, waarin Loes en Jos nog steeds partners blijven.

Vooralsnog blijft de op deze website gegeven informatie van toepassing op de werkzaamheden van Adviesburo Jos Reubsaet en in grote lijnen ook voor de werkzaamheden van Acht Advies. 


Adviesburo Jos Reubsaet is in 1980 opgericht als zelfstandig en onafhankelijk werkend adviesburo op het gebied van bouwfysika en akoestiek, toegespitst op de praktische uitvoerbaarheid en degelijkheid.

Onze adviezen komen in overleg met de opdrachtgever, andere disciplines en direkt betrokkenen tot stand. De leefbaarheid van een binnen- of buitenruimte en de duurzaamheid naar de toekomst zijn hierbij van groot belang.
Wij zijn onafhankelijk en werken voor bedrijven, overheid en particulieren. Het op ambachtelijke wijze ontwikkelen en bouwen van noodzakelijke meettechnieken en meetapparatuur is een bijzonder specialisme binnen ons buro. Wij werken met twee personen aan projekten van kleine tot relatief grote omvang. De adviseur/projektleider is tevens uitvoerende en aanspreekpunt voor het hele projekt.

Onze werkzaamheden omvatten bouwfysisch en akoestisch onderzoek en advies en ambachtelijke techniek. Deze website geeft, in stappen en met illustraties, een uitgebreid beeld van onze werkzaamheden.

 

jos reubsaet grayloes reubsaet gray